Zbiggy Lukovich @Zbiggy
Palestyna, tak zwana "Strefa Gazy", izraelska bomba spadła na dom cywilny. Z gruzów wydobyto ciało malutkiego dziecka.

Oczy całego świata są nadal zwrócone na Kijów, nikt nie widzi cierpienia Palestyńczyków.

Zdjęcie chwyta za serce.
03:21 PM - May 15, 2022
Only people mentioned by Zbiggy in this post can reply

No replys yet!

It seems that this publication does not yet have any comments. In order to respond to this publication from Zbiggy Lukovich, click on at the bottom under it